// Hệ thống tủ locker //

Một trong những ứng dụng tuyệt vời của Tấm Compact Laminates là làm ra hệ thống tủ khóa. Với đặc điểm không thấm nước và đa dạng về màu sắc, hệ thống tủ khóa cá nhân bằng tấm compact laminates rất thích hợp khi đặt vào những khu vực có thường xuyên tiếp xúc với nước, những nơi có yêu cầu cao về thẩm mỹ và sang trọng. 

Hệ thống tủ locker

Hệ thống thủ locker

Hệ thống thủ locker

Hệ thống thủ locker

Hệ thống thủ locker

Hệ thống thủ locker

Hệ thống thủ locker

Hệ thống thủ locker