// SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

        Cuối tháng 12/2013 , Công ty The Nguyễn trúng thầu dự án SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ( HOSE ) ở hạng mục Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện vách ngăn phòng vệ sinh do COTECCONS làm nhà thầu chính.  

 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) một đơn vị trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam.