// TRỤ SỞ LÀM VIỆC LIÊN CƠ QUAN CỤC HẬU CẦN / BTTM - THANH TRA BQP //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

           Công trình thứ 2 "Trụ sở làm việc liên cơ quan cục hậu cần/Bộ Tổng Tham Mưu – Thanh tra BQP" tại địa chỉ Số 02 Ngõ 34A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội. 

       Công trình này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của nhà thầu chính là Tổng Công Ty 789 - BQP sau khi The Nguyễn hoàn thành công trình Tòa nhà Tổng Công Ty 789 với Chất lượng và tiến độ đáp ứng được sự kỳ vọng của Chủ đầu tư & Nhà thầu chính