// TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM – CƠ SỞ 2 //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

THE NGUYỄN KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM – CƠ SỞ 2

     Cuối tháng 10 năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng thương mại The Nguyễn ký hợp đồng Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống Vách ngăn khu vệ sinh cho dự án Trường đại học kiến trúc TPHCM – cơ sở 2 với nhà thầu chính là Công ty cổ phần xây dựng số một – Việt Quang (CC1 – Việt Quang).

 

        Sau dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, đây là dự án thứ 2 trong tháng 10/2013 Công ty cổ phần xây dựng thương mại The Nguyễn vinh dự được Công ty  cổ phần xây dựng số một - Việt Quang tin tưởng giao thầu hạng mục Cung cấp và lắp đặt hệ thống Vách ngăn khu vệ sinh cho công trình.

       Đây là dự án trọng điểm của trường Đại học Kiến trúc TPHCM, dự án có yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ, vì vậy toàn thể cán bộ Công ty cổ phần xây dựng thương mại The Nguyễn cam kết sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng cao nhất để đáp lại sự tin tưởng của Chủ đầu tư và Nhà thầu chính.