// SÂN BAY CẦN THƠ //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

Tháng 9 năm 2010, Công ty The Nguyễn trúng thầu dự án hoàn thiện vách ngăn khu vệ sinh cho công trình sân bay Cần Thơ.

Sân bay CẦN THƠ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc gia cho Cần Thơ và khu vực này, mà làm cho thành phố Cần Thơ không chỉ tăng tốc độ và tiếp cận với các đô thị hiện đại của quốc gia mà còn thúc đẩy sự phát triển của nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.

Công ty The Nguyen phối hợp cùng với Chủ Đầu Tư và các nhà thầu khác nhằm đáp ứng tiến độ cho công trình này. Đây là niềm vinh dự của toàn thể công ty.